Zanim użyjesz moje obiekty w grze.../Before you use my content...

Zanim użyjesz moje obiekty w grze pamiętaj o uruchomieniu (w okienku w edytorze) niebieskiego kwadratu. Poszukaj na liście mój nickname w grze ("pawerybs") i sprawdź czy kliknąłeś na odpowiednią grupę moich obiektów. Jeśli nie zrób to, w przeciwnym razie nie będą widoczne w grze!

Before you use my content remember to click on the blue square in the editor of RailWorks. Try to find my name on a scroll list ("pawerybs") and check out if you activated/ticked a proper group of my assets. Do it please, otherwise they can't be seen in the game!