Inne obiekty/Other objects

Obiekty_drogowe_01/RoadObjects_Pack01 

PL: W paczce znajdziecie ponad 1000 elementów drogowych (m.in. znaki drogowe i sygnalizajcję świetlną) atorstwa Krzychu K. Szczegóły w pliku README!

EN: In this package you can find over 1000 road objects of Krzychu K (road signs, tarffic lights and so on). Details in README!

Wyłączne prawa autorskie: Copyright: Krzychu K
Kontakt: krzychu91-18@o2.pl

RoadObjects_Pack01.zip
Plik archiwum w formacie ZIP [75.2 MB]

PR bicycle paths v.1.0

PL: Paczka zawiera 4 modele ścieżek rowerowych typu loft. Wszystkie obiekty posiadają widok dzienny i zimowy.
EN: The package contains 4 models of loft bicycle paths. All objects have day and winter textures.
 

PR walls&fences 03 v.1.1

PL: Paczka zawiera 21 modeli typu loft: kontynuację różnych obiektów asfaltowych i chodników, nowe płoty i barierki, proste parkingi, ulice (bez ruchu samochodowego) i elementy wokół ulic. 
EN: The package contains 21 loft models: a continuation of different asphalt objects and pavements, new fences (pasture fences) and barriers, simple parking lofts, streets (without traffic) and road elements.

 

PR_Füllobjekte_02 v.4.0

PL: Paczka zawiera 34 różne obiekty typu "Clutter" (płyty betonowe, reklamy, kwietniki). Wszystkie obiekty posiadają widok dzienny, nocny i zimowy. ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNICH WERSJI: Poprawione tekstury, poprawione tekstury z kanałem alfa

EN: The package contains 34 various "Clutter" models (concrete, advertisements and green places). All objects have day, night and winter textures. CHANGES FROM PREVIOUS VERSIONS: improved textures, improved textures with the Alpha channel

 

 

PR walls&fences 02 v.1.0

PL: Paczka zawiera 21 modeli płotów, żywopłotów i powierzchni typu loft

EN: The package contains 21 loft models of fences, hedges and surfaces.

PR_rural_buildings_01 v.1.0

PL: Pakiet 10 budynków wiejskich: 5 stodół/budynków gospodarczych oraz 5 drewnianych domków ogrodowych

EN: A set of 10 different barns and wooden garden sheds

PR walls&fences 01 v.1.0

PL: Pakiet 26 murów i płotów typu loft wraz z dodatkami. Przed instalacją przeczytaj plik READ_ME.pdf

EN: A set of 26 different walls and fences with additional objects. Before installation notice the READ_ME.pdf file

PR_Stadtobjekte_01

PL: W zestawie można znaleźć: 7 różnych niemieckich przystanków autobusowych oraz 2 parkingi dla rowerów

EN: In this set you can find: 7 german bus shelters + 2 different kinds of a bicycle park
DE: Im Set enthalten: 7 verschiedene deutsche Haltestellen, 2 Fahrradabstellanlagen

PR_Füllobjekte_01 v.1.0

PL: Pakiet 18 neonów, 3 typowych reklam oraz wystaw sklepowych różnej długości i wysokości

EN: A set of 18 different advertisements, 3 typical advertisements and shop windows in different sizes and lengths