Tutoriale / Tutorials

Eksport obiektu do RailWorks_tutorial
Eskport_obiektu_do_RailWorks.zip
Plik archiwum w formacie ZIP [1.4 MB]
Import pliku .rwp do RailWorks_tutorial
Import_pliku_RWP_do_RailWorks.zip
Plik archiwum w formacie ZIP [356.7 KB]
Tworzenie pakietów .rwp w RailWorks_tutorial
Tworzenie_pakietów_RailWorks.zip
Plik archiwum w formacie ZIP [651.1 KB]
Tworzenie prostego obiektu w 3D Canvas/3D Crafter
Tworzenie_prostego_obiektu_3DCanvas.zip
Plik archiwum w formacie ZIP [2.9 MB]